Лекция за финансова грамотност и кариерно развитие в ПУ „Паисий Хилендарски“

На публичната лекция ще бъдат разгледани темите: управление на личните финанси, финансова грамотност, възможности за развитие в бизнеса и присъединяване към екип от професионалисти.