Финанси и бизнес

Приеха бюджета на Пловдив, рамката надхвърля 418 милиона лева

Приеха бюджета на Пловдив, рамката надхвърля 418 милиона лева

Някои от направените допълнения от общинските съветници също влязоха във финансовата рамка

КНСБ поиска до 20-процентно увеличение на заплатите в общинските структури в Пловдив

Постигнато бе съгласие да не бъдат предприемани съкращения на работещи в администрацията

Пловдив изпреварва по механичен ръст на населението София

По данни на ИПИ заетостта в сектора на информационните и комуникационните технологии в Пловдив се е удвоила за период от 5 години.

Top