Регион

Санират детска градина и две училища в Асеновград

По проекта Общината очаква финансова помощ за саниране на още две детски заведения. Това са ОДЗ „ Зорница” и детска градина „Пролет”. Там ремонтите обаче ще с забавят, тъй като обществената поръчка се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията.

Сватбена обредност на различните етноси показват в Асеновград

Градът на булките ще  покаже традициите на сватбения ритуал на трите етноса, които съжителстват от столетия в района тази вечер в рамките на проекта „Ден на толерантността- сватбеният ритуал, видян през призмата на различните етно-културни общности“.

Top