Асеновград

Асеновград стяга винения конкурс, станимашкият мавруд със специална награда

Асеновград стяга винения конкурс, станимашкият мавруд със специална награда

В празничната програма ще се включат Ненчо Балабанов, оркестър „Колорит”, танцова формация „Етноритъм” и Юнашкият тиган на Ангел Ангелов.

Асеновград с рестриктивен, но оптимистичен бюджет 2018-а

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2018 г. са разчетени средства за улично осветление, В и К, ремонт на уличната мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство.

Top