Асеновград

Градската библиотека в Асеновград вече разполага с дигитален център

Градската библиотека в Асеновград вече разполага с дигитален център

Дигитализирането ще започне от печатните издания, съхраняващи се в Градска библиотека.

Община Асеновград продава  РП „Асеновец“ и „Пашалийца”, купува имоти заради пътя до манастир „Света Петка“

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящата сесия утре. 

Top