Карлово

Кметът на Карлово предлага на Общинския съвет да приеме План за интегрирано развитие

Кметът на Карлово предлага на Общинския съвет да приеме План за интегрирано развитие

Планът е стратегически документ с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие

Top