„Демократична България“: Община Пловдив да възстанови такса смет на туристическите фирми

Става дума за фирмите от туристическия бранш, които принудително не работеха заради пандемията

Община Пловдив да възстанови плащанията за такса смет на фирмите от туристическия бранш, които принудително не работеха заради пандемията от коронавирус. Предложението в помощ на един от най-пострадалите браншове внесоха общинските съветници от „Демократична България“ (ДБ). Мярката да важи за тези, чиято дейност бе спряна от държавата след 13 март 2020 г. до края на годината, както и за принудително затворените в периода от началото на 2021 г. до отмяната на ограниченията.

Според проекта на решение мярката трябва да важи до края на март 2021 г. Предложението е засегнатите фирми – хотели, ресторанти, заведения на открито и закрито – да подават молба за освобождаване от таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци до кмета на общината, като в замяна депозират документи – отчети на касовите апарати преди и след въвеждане на противоепидемичните мерки, данни за изплатените работни заплати в различните периоди на пандемията, данни за покупко-продажби, отпуски и отработени дни.

Съветниците от „Демократична България“ припомнят, че такса смет се плаща предварително или едновременно с предоставяната от общината услуга по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци, но при спряна работа фирмите логично не са получавали услуга, която са заплатили. Събраните от такса смет пари не могат да се изразходват за други дейности, затова е логично браншът да си ги получи обратно. Като остатък от 2020 г. в проектобюджета за 2021 г. по това перо са записани над 500 000 лв. и няма да е трудно да се изчисли какви суми на кои компании следва да се възстановят при подаване на молба до кмета, мотивират се съветниците от ДБ.

Top