Демократична България внася пакет „Прозрачност“ за работата на ОбС

Обединението определят проблема с прозрачността в работата на местния парламент като съществен

Демократична България – Обединение внася пакет ‘“Прозрачност и отчетност“ в правилника за работа на пловдивския Общински съвет. Съветниците от Обединението определят проблема с прозрачността в местния парламент като съществен , а именно:

липсва публична информация как е гласувал всеки един общински съветник; заседанията не се излъчват нито по местна телевизия, нито в социалните мрежи; липсва публична информация за материалите по дневния ред; липсва публична информация за работата на комисиите, техния дневен ред, гласувания и документооборот; липсва публичен регистър на питанията към кмета и отговорите към тях.

„Поради горното, а и поради факта, че ние сме спечелили доверие на пловдивчани с конкретни обещания за промяна на работата на общински съвет, внасяме „Пакет прозрачност и отчетност“ в правилника за работа на Общински съвет Пловдив. Пловдивчани имат право да знаят как гласуват техните съветници, да контролират тяхната работа и да са запознати в цялост с работата на местния парламент“, казват от Демократична България.

А ето и предложенията за изменение на правилника:

Излъчване на живо на заседанията на общински съвет на страницата на община Пловдив; всички явни гласувания в общински съвет да станат поименни; предварително оповестяване на дневния ред на заседанията на общински съвет и материалите към него на страницата на община Пловдив; поддържане на публичен регистър на питанията към кмета от общински съветници и отговорите към тях; излъчване на живо на заседанията на комисиите към общински съвет; всички явни гласувания в комисиите да станат поименни; предварително оповестяване на дневния ред на заседанията на комисиите и материалите към него; публично оповестяване на протоколите от работата на комисията и общински съвет с пълна информация за начина на гласуване.

Снимка: Общински съвет Пловдив 

Подобни статии

Top