Демократична България внесе искане до областния управител за отмяна на промените в ОУП - DC news

Демократична България внесе искане до областния управител за отмяна на промените в ОУП

От ДБ настояват да се отмени решението за застрояването на 81 дка на Гребната база

Искане за отмяна на решението на ОбС на Пловдив, позволяващо 81 дка от парк „Отдих и култура“ да бъдат застроени, внесоха до Областния управител Ангел Стоев съветниците от ДБ в града на тепетата.

„Решението е незаконосъобразно, тъй като приетият с него проект за изменение на ОУП не отговаря на законовите изисквания, а при неговото изработване и приемане не са спазени всички процесуални и материално правни изисквания, предвидени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Най-същественото нарушение в тази насока е допусната промяна в предназначението на терена от зелена площ в такава за рекреационни дейности“, обясни Добромира Костова.

В решението на ОбС има и още противоречия с разпоредбите на ЗУТ. Не е спазено например изискването промяната в предназначението да е направена въз основа на положителни становища от обществено обсъждане, а не както е в случая-само отрицателни, казват още от ДБ Пловдив.

На база гореизброените факти, съветниците призовават областния управител Ангел Стоев да върне за ново разглеждане решението (№ 521 от 24.11.2022г.) на Общински съвет Пловдив, или да оспори същото пред съда.

Подобни статии

Top