Демократите предлагат по облекчени правила за собствениците на кучета в Пловдив (ВИДЕО)

„Демократична България“ предлага собствениците на кучета да декларират само промяна в обстоятелствата, след първоначалната регистрация на домашен любимец

По-облекчени правила за стопаните на кучета в Пловдив предложиха общинските съветници от „Демократична България“. Те са свързани с декларирането на любимците пред местната администрация и плащането на такси за тях.

Предложението за промяна в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив е изготвено от председателя на групата на „Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив Веселина Александрова. С него се въвежда еднократно издаване на удостоверение за куче и отпадане на изискването за пререгистрация. Целта е да се улесни сегашната тромава процедура, при която се налага стопаните на кучета всяка година към 31 март да ги пререгистрират.

„Към момента в регистъра в Пловдив са вписани близо 10 000 домашни кучета. Това означава, че всяка година близо 10 000 души трябва да излязат в работно време, за да посетят районната администрация и да заявят отново нещо, което вече са заявили“, коментира Веселина Александрова. Вместо това сега тя предлага да е достатъчна само първоначалната регистрация на кучето, а след това собственикът да декларира единствено промяна в обстоятелствата.

Същото се отнася и за собствениците на кастрирани кучета, които са освободени от такса за домашен любимец. С промените в наредбата се взима предвид, че това е факт, който не се променя и няма нужда да се доказва ежегодно, предвиждат промените в наредбата.

В проекта се предлага и прецизиране на текстовете, свързани с налагането на глоби.

В момента Наредбата въвежда с различни текстове еднакви по същността си задължения. Повтарянето им води до това, че за неизпълнение на едно и също по характер задължение се налага самостоятелна санкция за всяко. Например, за недеклариране на домашно куче към момента се дължат два вида санкции, които може да стигнат до 200 лв. Сегашната наредба предвижда глоба дори за закъснение с плащането.

„Да се налага глоба за закъсняло плащане на такса, вместо просто да се начислява лихва, е незаконосъобразно, защото според Закона за местните данъци и такси неплащането в срок на административна такса или данък не е административно нарушение. В предлаганите изменения тази нередност е отстранена“, коментира Веселина Александрова.

Вносителят посочва още, че с промените Наредбата ще бъде съобразена и с приетите през лятото на 2019 г. изменения на Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Предстои проектът да бъде подложен на обществено обсъждане.

Снимка и видео: Фейсбук/Veselina Alexandrova

Подобни статии

Top