Ден на фермера се провежда в Садово

Събитието е част от програмата „Интелигентно растениевъдство“

Събитието е организирано от   Институт по растителни генетични ресурси  „К. Малков“ – Садово и е част от  изпълнение на целта на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“.

А именно „Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България“  .

Подобни статии

Top