Ден на очарованието на растенията в Аграрен университет- Пловдив - DC news

Ден на очарованието на растенията в Аграрен университет- Пловдив

Целта на тази дейност е да събере колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията

Международен „Ден на очарованието на растенията“ 2022 г. (FoPD 2022) ще бъде осъществен от учени, работещи с растения по целия свят под шапката на Европейската организация за растителни науки (EPSO).

Целта на тази дейност е да събере колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти.

Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.

Събитието е от 11:30 часа.

Подобни статии

Top