Ден на служителя в държавната администрация

23 юни е Ден на служителя в държавната администрация.

Празникът се отбелязва от 2003 г. с резолюция 57/277 на Общото събрание на Организацията на обединените нации/ООН/, за утвърждаване на приноса на държавното управление в развитието на обществото.

У нас празникът е обявен с Решение 48 на Министерски съвет от 27 януари 2006-та година.

В края на 2002 г. Общото събрание на ООН обяви 23 юни за Международен ден на държавната служба.

По този повод ООН провежда конкурс за най-добър модел на добро управление, като само през 2005 г. са били предложени над 200 проекта от всички краища на света. Министерството на държавната администрация планира различни дейности за отбелязване на празника тази година.

Top