Денонощни телефони при бедствия в полицията и Областната управа

Сигнали и информация за възникнали бедствени ситуации

и затруднения при придвижване по пътните артерии в Пловдивска област по време на зимния сезон ще се приемат на няколко денонощни телефона в Областната администрация и дирекцията на МВР под тепетата. Това бе уточнено на съвместна среща в сградата на полицията по инициатива на директора – старши комисар Атанас Илков и областния управител Здравко Димитров.

На срещата присъстваха също представители на общо 23 фирми, ангажирани със зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа, уличната мрежа в населените места и общинските пътища в областта.

По време на разговорите отново бе подчертана необходимостта от добрата и бърза координация между различните институции и общата им отговорност за гарантиране сигурността на хората и недопускане на пътни инциденти при евентуални утежнения на метеорологичните условия. В тази връзка в дежурните части на всички полицейски подразделения са предоставени координати за взаимодействие със съответните длъжностни лица от снегопочистващи фирми към общините.

1 2

Подобни статии

Top