Деца учат основните понятия в правото

С лекция за основните понятия в правото Районен съд – Първомай стартира днес Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Партньор на съда е Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, област Пловдив. Лектор бе Атанаска Гаджева – административен секретар в Районен съд – Първомай. Образователната програма се провежда за втора поредна година.

В реализацията на програмата и през настоящата учебна година ще вземат участие магистратите София Монева и Спасимир Здравчев и административният секретар на Районен съд – Първомай.

Те бяха удостоени с грамоти и служебна благодарност от Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, за проявен висок професионализъм, компетентност при осъществяване на Образователната програма през учебната 2016/2017 г. и принос за отличаването на Висшия съдебен съвет със специалната награда на журито за 2017 година в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Предвидено е като външни лектори да се включат г-жа Димитрия Костова, психолог в Център за обществена подкрепа – Първомай, г-н Стоян Бойков, социален работник в Център за обществена подкрепа – Първомай и г-жа Мария Кьосева, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

1 2

Подобни статии

Top