Децата от предучилищните групи без отсъствия за февруари, ако не ходят на градина

Общината е получила официален отговор от министъра на образованието

Децата от предучилищна  група от днес до края 28 февруари ще могат да посещават по желание детска градина, като отсъствията ще се зачитат като отсъствия по „уважителни причини“. Това съобщи зам.-кметът с ресор образование Стефан Стоянов.

Община Пловдив е получила  днес официален отговор от министъра на образованието Красимир Вълчев. Докато е в сила извънредна обстановка, при желание на родителите, децата могат да останат вкъщи след писмено уведомление до директора на съответната градина. Те трябва да се представят лично или да бъдат изпратени на официалния имейл на детската градина.

Подобни статии

Top