Детската градина в асеновградското село Тополово става защитена

Броят на децата е намалял до 36

Детска градина „Щастливо детство” в село Тополово ще бъде включена в списъка на защитените детски градини и училища. Предложението е на ресорния заместник-кмет инж. Мария Вълканова и  влиза за обсъждане в Общинския съвет на Асеновград на сесията през месец юли.

Броят на децата е намалял до 36, въпреки че градината е единствена в района и обхваща малчуганите от четири населени места. В нея се събират деца от околните села Леново, Долнослав и Новаково. Най-близката детска градина, която може да ги приеме е на 18 километра, в Асеновград.

Детска градина „Щастливо детство”

функционира в специално построена сграда, с добре поддържана материална база. През настоящата учебна година в нея ще се обучават 14 петгодишни и 22 шестгодишни деца.

През юни миналата година Министерският съвет прие критерии за защитени детски градини. Според тях детска градина ще бъде обявена за защитена, когато нейното закриване ще доведе до необходимост най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населено  място, в което живеят.

Като защитена детската градина в село Тополово ще получи и допълнително финансиране от държавата.

Подобни статии

Top