Детските градини и ясли в Пловдив с намалени такса

За месец март 2020 година

Във връзка с противоепидемични мерки със заповед на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров са направени промени в таксите за ползване на детска градина и ясла за месец март 2020 г.

За яслените групи и за първа и втора възрастови групи до края на месеца беше премахната постоянната част на таксите. За подготвителните групи, които имат само пропорционална на посещенията компонента, няма промяна.

Родителите, чиито деца са посещавали през първата половина на март детска градина, вече са получили на e-mail информация за дължимите суми за такси. В настоящия момент е изключително удобно да бъде използвана възможността родителите да внасят дължимите такси по банков път чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay. Родителите могат да се информират за номера на банковата сметка от интернет страницата – dz-priem.plovdiv.bg.

Важно е уточнението, че получените по електронната поща суми могат да бъдат внесени до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължимата такса. След този срок се начислява лихва за всеки ден просрочие.

Подобни статии

Top