Детските градини в Раковски използват иновативен метод, за да се отърват от отпадъците

Детските градини в Раковски

вече ще използват естествения начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци чрез компостиране.

Всички шест детски градини в града вече са снабдени с компостери. Инициативата е по проект на община Раковски, а новите приспособления в забавачките са на стойност 2 500 лева.

Практическите методи за намаляване и преработка на хранителни отпадъци в домашни условия са част от „зелените“ проекти на община Раковски.

На малчуганите от детските градини в Раковски бе прожектиран анимационният филм „Ози Озон“, който ги „отведе“ на едно изследователско пътешествие към озоновия слой. По увлекателен и достъпен начин малките палавници бяха запознати с ролята на озоновия слой за опазването на живота на планетата, и колко важно е всъщност разделното събиране и рециклиране на битовите отпадъци.

Зам.кмета Татяна Бакова  посети детските заведения и обясни на малчуганите по достъпен за тях начин какво представлява компостера и какво е неговото предназначение.

Бакова предостави на ръководствата на детските градини  наръчник съгласуван с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с който ще могат да научат повече за разделянето на хранителните от останалите отпадъци и тяхното третиране при превръщането им в хранителна среда за растенията.

С тази инициатива Общиина Раковски положи основите на следващата стъпка на дългосрочния  проект за „Градско и фамилно компостиране“ като природосъобразен начин на живот и добрите практики приложими в градска среда.

„Утвърждаването на фамилното компостиране в пластмасови компостери, като практика за домакинствата, ще намали количеството отпадък, който се отделя ежедневно от всяко от тях. Този отпадък ще бъде трансформиран в полезна тор, която ще се използва като добър почвен подобрител.“, коментира Татяна Бакова.

Домашното компостиране ще постави основите на нов тип екологична култура на населението. То е предпоставка за цялостно въвеждане на разделното събиране на битови отпадъци.

Градоначалникът Павел Гуджеров дава личен пример на своите съграждани и отдавна вече компостира битовите отпадъци на фамилното домакинство със собствен компостер в двора си.

„Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци.“, обясни кметът Павел Гуджеров.

Подобни статии

Top