Дезинфекцираха Апелативния и Районния съд заради COVID-19

В Апелативния съд ще се гледат само някои дела

Със заповед на административния ръководител на Апелативен съд – Пловдив са предприети мерки за предпазване от грипен вирус, остри респираторни заболявания и коронавирусната инфекция COVID-19, с цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на изброените заболявания. Това съобщиха от пресслужбата на съдилището.

За периода от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г., включително се преустановява разглеждането на дела на Апелативен съд – Пловдив в открити съдебни заседания, с изключение на делата, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“;

– искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства и за назначаване на особен представител;

– дела по несъстоятелност;

– дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

– дела за осиновяване на дете;

– други дела по преценка на съдията докладчик или на въззивния съдебен състав.

Отсрочените/отложените дела ще се насрочват за разглеждане след 30.04.2020 г.

В Апелативен съд – Пловдив и сградата на Съдебна палата гр. Пловдив са въведени и се спазват строги хигиенни правила – проветряване на работните помещенията на всеки час, обработване с дезинфектант на подове, стълбища, бюра, дръжки на врати, прозорци и асансьорни кабини. Създадена е организация при влизане в Съдебната палата, като на входовете органите на РД „Охрана – Пловдив“ пропускат посетителите след задължителна дезинфекция и термометричен контрол.

Апелативен съд – Пловдив приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани чрез сайтовете на съда, www.apelsad-pd.bg и https://plovdiv-as.justice.bg., по телефони: Регистратура: телефон (+359 32) 656 151; Наказателно деловодство: телефон/факс: (+359 32) 656 127; Гражданско деловодство: телефон/факс (+359 32) 656 141; Търговско деловодство: телефон (+359 32) 656 128, факс: (+359 32) 656 141; Справки по съдебни дела в Информационен център: телефон (+359 32) 656 283, както и че книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата и на електронната поща на съда: plovdiv-as@justice.bg.

1 2

Подобни статии

Top