ДФ „Асеневци“ в съвместно обучение с доброволци от Румъния (СНИМКИ) - DC news

ДФ „Асеневци“ в съвместно обучение с доброволци от Румъния (СНИМКИ)

Доброволците получиха сертификати

Доброволци от ДФ „АСЕНЕВЦИ“ съвместно с доброволци  от доброволните формирования  към  общините Чавдар, Златица и Столична община участваха  в  съвместно обучение на български и румънски доброволци в учебен център в с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра за овладяване на бедствия.

Обучението се проведе  във връзка с изпълнение на проект ROBG 332 „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAVER LIVE” /Съвместно доброволчество за по-добър живот/.

Организатори на обучението бяха Националната асоциация на доброволците в Република България, ГДПБЗН и сродни организации от Република Румъния. Освен доброволците от българска страна  участие взеха и доброволци от Румъния.

Учебните модули включваха – Осъществяване на трансгранично сътрудничество в борбата с последствията от бедствия. Оповестяване за необходимостта от преминаване на границата за осъществяване на намеса/участие в  извънредни ситуации в трансграничната зона; Гасене на пожари – основни уреди и съоръжения за гасене на пожари.

Изграждане на шлангови линии и гасене на пожари в различни условия – практическа работа;  Оперативна защита при наводнения. Изграждане и укрепване на диги и защитни съоръжения.

Видове възли използвани при спасителните дейности. Спасителни и неотложни възстановителни работи при наводнения.

Евакуация на  търпящи бедствие при наводнения. Мерки за безопасност; Търсене и спасяване на пострадали. Основни методи и начини за търсене и спасяване на пострадали при срутвания. уреди и съоръжения; Търсене и спасяване на пострадали при срутвания. мерки за безопасност.

За участието в обучението доброволците получиха сертификати. Проведеното обучение спомогна за повишаване на  теоретическата и практическата подготовка на доброволците, обменени бяха  полезни практики от участие на доброволците в дейности по ограничаване на бедствия.

Подобни статии

Top