ДГ „Велимира“ със специални кътове за адаптация на най-малките

Тракийската градина ще се сдобие и с площадки за безопасност на движението

ДГ „Велимира“ е одобрена и ще получи средства за въвеждане и прилагане на иновативни практики, създаване на условия за по-лесна адаптация на децата в 1-ва група и осигуряване на площадки по безопасност на движението, похвалиха се от ръководството. Дейностите ще стартират през новата учебна година по две национални програми на Министерството на образованието и науката – „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Успяваме заедно“.

Тракийската градина ще се създаде семеен кът и събития, посветени на семейството, за да може малчуганите и родителите им да прекарват известно време заедно. Целта е по-бърза адаптация и по-плавен преход на децата, постъпващи в 1-ва група.

Другата придобивка ще е изграждането на площадки за безопасност на движението по пътищата в двора на градината и в самата градина.

Отделно – ДГ „Велимира“ ще бъде включена в подпрограмата на Община Пловдив „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“. По нея ще се ремонтират две площадки, ще бъдат монтирани нови пързалки и маса за колективни игри, ще бъдат подменени и ремонтирани дървените сенници и пейки.

Тези проекти ще надградят усилията на учителите и ръководството на детското заведение за въвеждане на иновативни методи на обучение и създаване на нови по-добри условия за отглеждане и обучение на децата.

Подобни статии

Top