„Дигитално напрежение на очите“ вече е диагноза

Компютърните професии са една от рисковите групи, застрашени най-много от проблеми с очите заради дехидратация 

По данни  на Световния икономически форум, „Дигитално напрежение в очите“ вече е истинско състояние, дефинирано като физически дискомфорт в очите, усетен след два или повече часа пред дигитален екран. С увеличаването на времето, прекарано пред екрана – у дома и в офиса,  се появяват и симптоми като замъглено зрение, парещи очи, главоболие и нарушен сън.

Почти 2/3 от служителите изпитват симптоми на дигитално напрежение на очите

Близо две трети от активно работещите вече изпитват симптоми на дигитално напрежение на очите поради продължителната употреба на електронни устройства като компютри, таблети и мобилни телефони.

Тенденцията само се влошава: дигиталната платформа Citrix съобщава, че до 2020 г. служителите ще имат достъп до работата си, използвайки средно шест различни компютърни устройства на ден. Една от най-застрашените групи са IT специалистите, които прекарват до над 14 часа на ден пред екран и често забравят да си осигурят достатъчен прием на вода, което води до дехидратация.

Липсата на достатъчно хидратация оказва влияние върху слъзните канали и води до сухи очи и проблеми със зрението

Дехидратацията оказва ефект върху множество аспекти на нашето здраве и води до главоболие, сънливост, спазми и др., но едва ли знаете, че тя оказва ефеkт върху слъзните канали и води до сухи очи и проблеми със зрението.

1 2

Top