Димитър Иванов: Най-големият ми успех е извоюваното доверие между мен и жителите на община „Марица“!

„Хората избират да живеят в община „Марица“ заради спокойствието и сигурността“, смята управникът

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов направи равносметка на свършеното през първата година от третия си мандат, която всъщност се оказа годината, белязана от пандемията на COVID-19. Въпреки необичайната ситуация, една от най-младите общини у нас е успяла да завърши успешно всички големи инфраструктурни проекти, сред които изграждането на  детска градина в с. Калековец, Младежки дом в с. Крислово и нова сграда на кметството в с. Трилистник. 

Икономическият спад заради новия коронавирус не попречи на реализацията на започнатите европейски проекти в община „Марица“, сред които цялостна подмяна на водопроводната мрежа, изграждане на първата пречиствателна станция за питейна вода в с. Граф Игнатиево и на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в с. Ясно поле.

Екипът на кмета Димитър Иванов ударно се подготвя и за следващата година, когато е планирано проектиране и изграждане на пречиствателни станции в селата Войводиново и Рогош, изпълнение на проект за заустване на канализационната мрежа в пречиствателна станция „Пловдив“ с довеждаш колектор от с. Труд до границите на Пловдив, преасфалтиране на улици, изграждане на детски и спортни площадки и реновиране на инфраструктурата в индустриалните зони. Да края на мандата пък ще бъде построена  и третата спортна зала на територията на община „Марица“, която ще е в с. Рогош.

– Господин Иванов, първата година от третия Ви мандат бе необичайна заради кризата, възникнала вследствие на пандемията, която сви икономиката и намали приходите. Как се отрази тази неочаквана ситуация на работата на общинската администрация и успя ли тя да се справи с новите предизвикателства?

– В община „Марица“ сме отговорни и стриктно спазваме всички разпоредби, заповеди и указания, спуснати от съответните министерства и от Областния кризисен щаб. Истината е, обаче че в така създалата се ситуация заради новия коронавирус, се работи много трудно.

Още в началото на пандемията в община „Марица“ бе сформиран Общински щаб, който съблюдаваше, координираше и контролираше стриктно да се спазват всички мерки, за които жителите бяха уведомявани всекидневно. Създадена бе своевременна организация под мое ръководство и благодарение на кметовете по населени места, чрез която се доставяха всички необходими лекарства и продукти на хората под карантина.

Удължен бе срокът на програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Чрез нея се доставяше топла храна на 170 уязвими жители от община „Марица“, които поради възраст или тежко здравословно състояние и продължителна изолация, в условията на пандемията, нямаха възможност да го сторят сами.

В централната сграда на община „Марица“ и в тази на данъчната дирекция поставихме уреди за измерване на температурата за 1 секунда, с цел опазване здравето на жителите и работещите в администрацията. За да не прекъсва работния процес, направихме график за дистанционна работа на част от служителите, защото сградният капацитет не ни позволява всички да са на работните си места при спазване на необходимата дистанция.

За съжаление пандемията не подмина и администрацията и се наложи да работим в силно намален състав.

Тук е моментът да благодаря на всеки един свой служител за усилията, които полага затова работата на общината да не спира, проблемите на хората да се решават и да се извършват всички административни услуги и към бизнеса, и към населението.

Поднасям извиненията си на жителите на община „Марица“, ако се е наложило да чакат повече за определена услуга, но в момента общинската администрация работи с 30 на сто по-малък капацитет заради заболеваемост на служителите. Слава на Бога, че повечето от тях изкарват инфекцията с по-леки симптоми и се лекуват в домашни условия.

Надявам се да не се увеличават болните, защото тогава може да предприемем по-сериозни мерки, като затваряне на общината и изпращане на всички на дистанционна работа. За съжаление отменихме всички мероприятия и празници от културния календар на община „Марица“ и затворихме пенсионерски клубове, защото възрастните са най-уязвими в тази пандемия.

За да предпазим здравето и живота на хората, в момента тече процедура за закупуване на система, чрез която заседанията на комисиите и на общинския съвет ще се провеждат онлайн. Смятам, че за сесията през декември, тя вече ще е инсталирана и ще се ползва за заседанието на местния парламент. На по-късен етап, ако тази система е ефективна, ще закупим и за дирекция „Устройство на територията“,  за да не се отлагат заседанията на експертните комисии. Всички тези мерки са в името на безопасността на всеки един служител и в услуга на населението на община „Марица“.

Искам да благодаря на жителите на общината, затова че са отговорни, спазват мерките и проявяват разбиране към ограниченията и извънредната ситуация. Очевидно е, че в следващите месеци ще трябва да се приспособим и да работим по този начин.

– През миналите два мандата Вие поставихте в центъра на общинската политика децата и тяхното добруване. Построихте 8 нови детски градини и реновирахте всички стари. През този мандат обещахте да работите върху инфраструктурата, за да се подобри живота на жителите в 19-те села. Кои от големите инфраструктурни проекти успяхте да осъществите, въпреки кризата от пандемията?

– Само искам да уточня, че наред с реновирането на инфраструктурата в населените места, продължаваме да работим за комфорта на децата, въпреки че голяма част от образователния сграден фонд е реновиран.

1 2 3 4

Подобни статии

Top