Дирекция „Социално подпомагане“ приема заявления-декларации за помощи по електронен път

Вижте електронните адреси на които могат да се изпращат документите

 I. Относно зачестилите запитвания от граждани за начините на подаване на заявления-декларации за отпускане на помощи, директорът на Дирекция “Социално подпомагане“ – Пловдив, д-р Надя Танева, Ви информира за следното:

Заявления-декларации и необходимите документи към тях, могат да се подават освен лично в приемните на ДСП-Пловдив и по следните начин:

 1. Лицензирани пощенски оператори/ „Български пощи“АД и др. оператори/ на адрес: гр. Пловдив, бул. Руски“№13, ет.2 ,стая 3 Дирекция „ Социално подпомагане“-Пловдив
 2. Система за сигурно електронно връчване/ССЕВ/
 3. По ел. път- на следните електронни адреси: dsp-plovdiv@asp.government.bg

Заявления- декларации за отпускане на социални и семейни помощи, както следва:

 • За район Северен-тел. 032/940051 и email:ebozeva@asp.government.bg
 • За район Южен– тел. 032/205008 и

email: еdivarova@asp.government.bg

 • За район Централен и Западен– тел. 032/643483 и email:sharizanova@asp.government.bg и vvgrigorova@asp.government.bg
 • За район Източен– тел. 032/280019 и

еmail: ttonova@asp.government.bg и   ibozhilova@asp.government.bg

 • За район Тракия- тел. 032/280032 и

еmail: sbozhanova@asp.government.bg

 • Заявления- декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа, целеви помощи за помощни средства, приспособления и медицински изделия, лична помощ и социални услуги за пълнолетни лица.

еmail: istefanova@asp.government.bg; makostova@asp.government.bg; samarinova@asp.government.bg

Сигнали и запитвания за отдел“ Закрила на детето“

тел.032/643964 и 032/253664

еmail: vgoranova-vrancheva@asp.government.bg

mkukov@asp.government.bg

aahristova@asp.government.bg

avderneva@asp.government.bg

За въпроси и запитвания гражданите могат да звънят и на телефона в деловодството на Дирекция „ Социално подпомагане“- Пловдив- тел. 032/634495.

Заявления-декларации могат да бъдат изтегляни от ел. страница на АСП- https://asp.government.bg/bg/administrativni-uslugi-glavni– раздел Административно обслужване.

II.Относно правото на подпомагане  с месечна социална помощ за лица и семейства,

които имат подадени заявления – декларации, и отпуснати помощи през 2020/2021г. по чл. 16б от ППЗСП (за деца обучаващи се дистанционно), ви информирам, че те не следват да подават отново заявления – декларации. Достатъчно е да изпратят служебни бележки по образец за работещите в неплатен отпуск и служебна бележка за доходите на семействата.

С оглед превенция на COVID-19 и усложнената епидемиологична обстановка в страната, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив апелира гражданите да използват електронния път за подаване на заявления-декларации и необходимите документи към тях на посочените по-горе електронни адреси.

Подобни статии

Един коментар

 1. Тотка Атанасова написа:

  Никъде не мога да открия кои пенсионери имат право да гледат бебе срещу заплащане. Моля за разяснение.

Top