Дискусия „Пловдив срещу кризата“ представя новата икономическа карта на България

Министърът на икономиката Емил Караниколов ще участва във форума

Община Пловдив ще бъде домакин на дискусия „Пловдив срещу кризата“. Тя е част от националната кампания „Заедно срещу кризата“ на в. „Стандарт“ и е в под­кре­па на пред­при­е­ма­чи­те в Бъл­га­рия и уси­ли­я­та им за спра­вя­не с ико­но­ми­чес­ките проблеми, които са ре­зул­тат на епидемията от COVID-19.

В дискусията ще участват министърът на икономиката Емил Караниколов,  кметът Здравко Димитров, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции, ръководителят на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, председателят на УС на Агенцията за експортно застраховане Момчил Ройнев, Стамен Янев – БАИ, Панайот Филипов – ББР, представители на общините от региона, бизнеса, академичните среди, гражданския сектор и работодателските организации.

Дискусията ще бъде открита в 15.00 часа, Дом на културата „Борис Христов“. По време на събитието ще бъде представена и новата икономическа карта на България по области.

В рамките на кампанията ще се проведат подобни дискусии в близо 30 български общини.

Подобни статии

Top