Дискусия по модела „Обществен форум“ в рамките на проект насочен към градовете с районно деление

Проектът се прилага в София, Пловдив и Варна

Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия“ (РАРИ- Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) организират Структурирана публична дискусия по модела „Обществен форум“, която ще бъде проведена днес – 27 юли 2021 г., от 10.00 до 12.30 ч. в Дом на Културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Провежданият форум процес е съществен етап от реализацията на проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, чиято основна цел е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна. Той включва провеждането на 3 форум-сесии във всеки един от градовете с районно деление.

За провеждането на Първата форум-сесия се предвижда избор и разглеждане на конкретен местен проблем, който посредством структуриран процес на обсъждане и дебатиране между заинтересованите страни, да бъде адресиран с изготвянето на аргументирани предложения за промяна на средата (законодателна и институционална). Освен това целта е да бъде повишен капацитета на вземащите решения, служителите в администрацията и гражданите по въпросите, свързани с активно включване и участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на местни политики.

В сесиите ще участват по шест представители от различни социални групи

На форум-сесиите заинтересованите страни (граждански организации и активни граждани, организации на бизнеса, общински служители и общински съветници, представители на централни и местни медии) участват чрез излъчените свои представители, като целта е всяка  група след проведените обсъждания да представи позиция, която да бъде отчетена в предлаганите решения по дебатираните проблеми.

Идеята е с участието си във форум процеса включилите се в проекта да допринесат за изграждането на един по-демократичен и отворен към гражданите модел на осъществяване на ефективни и ползотворни местни политики!

Проектът „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е създаване на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в София, Пловдив и Варна.

Подобни статии

Top