Дискусия за винарския сектор в ПУ „Паисий Хилендарски“

Кръгла маса за обсъждане на възможностите за оптимизиране на винарския сектор посредством иновации.

Екипът на проекта ще представи резултатите от проведено емпирично проучване. За дискусия по проблемите са поканени представители на малки и средни предприятия от сектор Винопроизводство, представители на академичната общност, както и студенти, докторанти и млади учени.

Събитията са част от проект № КП-06-25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“, с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН.

Подобни статии

Top