Дискутират дългосрочната визия на парковете и градините в Пловдив

Обществена дискусия за дългосрочната визия на парковете и градините в Пловдив организира „Съюз за Пловдив“ .

Част от тремите на дебата ще бъдат мерки и начини за запазване на зелените площи, попадащи в частни имоти; дигитализация и обществен достъп до приетите и влезли в сила подробни устройствени планове и общия устройствен план – обявяване, заинтересовани страни, участие на браншови организации; работа, ефективност и достъп до общинските органи по градоустройствена политика.

Обществената дискусия ще се проведе  от 11.00 ч. в Археологически музей Пловдив. На дискусията ще вземат участие експерти по архитектура и градоустойство.

 

Подобни статии

Top