Дискутират състоянието на прилепите в РПНМ - Пловдив - DC news

Дискутират състоянието на прилепите в РПНМ – Пловдив

Д-р Анелия Павлова ще представи информация за състоянието на прилепите в Пловдив

Регионалният природонаучен музей представя презентация на д-р Анелия Павлова на тема: „Проучване и опазване на прилепите в Пловдив – сегашно състояние и бъдещи очаквания“!  Събитието е от 18:00 часа в зала „Планетариум “ на музея.

Д-р Анелия Павлова ще представи информация за състоянието на прилепите в Пловдив, което е базирано на скорошната статия на Станимира Делева и лектора в научното списание на Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Срещата -презентация е по идея на Елена Стоева, която ще представи проекта на Зелени Балкани Проект „Природата няма глас, тя има нас“, който се осъществява от Българска фондация Биоразнообразие и СНЦ Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Презентацията е подходяща за ученици в гимназиален етап на обучение и възрастни. Разбира се и по-малките фенове на прилепите също са добре дошли.

Цялата отговорност за съдържанието в събитието се носи от Зелени Балкани и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това събитие отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Top