Днес е денят на числото Пи - DC news

Днес е денят на числото Пи

Математическото число е толкова важно, че си има още един ден – 22 юли

Днес е един от най-необичайните дни – Денят 3.14 или – Денят Пи (на английски: Pi Day). Това е празник, на който се празнува математическата константа π (пи).

Денят на пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на π в десетичния му вид. През 2009 г. Камарата на представителите на САЩ подкрепя отбелязването на празника.

Математическото число явно е толкова важно, че си има още един ден – Денят на приближение до Пи. Pi Approximation Day e 22 юли или 22/7 (при календарен запис ден/месец), тъй като дробта 22⁄7 е известно приближение на π.

Денят Пи е предложен от физикът от музея Експлораториум в Сан Франциско Лари Шоу през 1988 г. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…

Всяка година на 14 март почитателите на числото Пи в САЩ се събират, за да възхваляват неговото съвършенство и да се състезават кой ще възпроизведе най-дълга поредица от цифрите след десетичната му запетая. На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π. На 12 март 2009 г.

Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.

Денят Пи се отбеляза в България, Гърция и Турция на 14 март 2010 г. в 3:14 ч.

На днешната дата – 14 март е роден и Алберт Айнщайн.

А всъщност какво е Пи?

Обозначава се с гръцката буква и е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа.

В рутинните изчисления, ние използваме опростен вариант на числото, оставяйки само два знака след десетичната запетая – 3.14. С поглед към това, веднага става ясно, защо именно днес се чества Световен ден на числото Пи.

Смята се, че числото π е открито от вавилонските магове, тъй като съотношението е използвано при строителството на Вавилонската кула. Недостатъчно точното му изчисляване обаче довело до крах на целия проект. Специалистите не изключват същата математическа константа да лежи и в основата на строителството на легендарния храм на цар Соломон.

Снимка: idg.bg

Подобни статии

Top