Днес е международният ден на щастието, празнуваме и международния ден на приказката - DC news

Днес е международният ден на щастието, празнуваме и международния ден на приказката

Ето кои държави са в Топ 20 с най-щастливо население

На 20 март ежегодно от 2013 г. се отбелязва Международният ден на щастието. Той е учреден с резолюция на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г. В документа се посочва, че стремежът към щастие и благополучие е сред основополагащите цели на човечеството. Той трябва да намери отражение в целите на държавната политика на всички страни и да стане съставна част на комплексния и балансиран подход за гарантиране на икономически растеж.

Инициативата за учредяване на деня е на кралство Бутан, където за изчисляване нивото на благополучие на нацията се използва показателят Брутно национално щастие. Той е въведен през 1972 г. от краля Джигме Сингай Вангчук, според когото стандартните макроикономически показатели не отразявали нивото на благополучие в страната. Брутното национално щастие се изчислява по специална методика, свързана с използване на различни показатели – ефикасност на управлението, социална справедливост, защита на околната среда, съхраняване на културното и духовно наследство.

През 2013 г. подразделения, определящи държавната политика за достигане социално благополучие на гражданите, бяха създадени към правителствата на Венецуела и Еквадор. През февруари 2016 г. пост държавен министър на щастието бе учреден в ОАЕ. През януари 2017 г. департамент на щастието бе създаден в индийския щат Мадхия Прадеш. През февруари 2018 г. в Дубай бе обявено създаването на Глобална коалиция на щастието, която включва 6 страни – ОАЕ, Казахстан, Коста Рика, Мексико, Португалия и Словения.

От 2012 г. с подкрепата на ООН се публикува Световен доклад на щастието, в който страните са класирани въз основа на нивото на благополучие на гражданите си. При съставянето му изследователи отчитат показатели, като БВП на човек от населението, продължителност на живота, съблюдаване на гражданските свободи, гаранции за заетост, ниво на корупция, и вземат предвид резултатите от изследвания на общественото мнение.

За тази година в топ 10 на най-щастливите нации са Финландия, Дания, Исландия, Швейцария, Холандия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израел и Нова Зеландия

Останалите страни, които допълват ТОП 20 в световното проучване за най-щастливите страни в света през 2023 г. са:

11. Австрия
12. Австралия
13. Ирландия
14. Германия
15. Канада
16. САЩ
17. Великобритания
18. Чехия
19. Белгия
20. Франция

Днес е и Международният ден на приказката.

Празникът възниква в Швеция в началото на 90-те години на миналия век като ден на разказвачите на приказки, но постепенно се разпространява и става по-известен като Международен ден на приказката. Днес в много страни се организират събития, посветени на приказките и техните разказвачи. На 20 март гласовете на разказвачите от цял свят се обединяват, за да споделят – всеки на своя език, магията на приказната история.

Top