Днес е последният срок за физическите лица да подадат данъчната си декларация

Над 42 хиляди пловдивчани подадоха годишните си данъчни декларации

Над 42 хиляди пловдивчани подадоха годишните си данъчни декларации за деклариране на получени доходи през 2019 г. Близо 82 % са подадени по електронен път – 25 668 с персонален идентификационен код (ПИК) и 8 996 с електронен подпис. Останалите декларации са подадени на гише в офис за обслужване на приходната агенция, по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор.

От НАП напомнят, че подаването на декларации за доходите на физически лица (с изключение на едноличните търговци) и внасянето на данъка трябва да стане до 30 април и съветват клиентите си да използват електронната услуга за деклариране на доходите по интернет с ПИК.

През последната седмица в офиса на НАП Пловдив на ул. „Скопие“ 106 се издават над 400 персонални идентификационни кода на ден. В сградите се прилагат допълнителни мерки за защита и регулярна дезинфекция на помещенията.

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април 2020 г.

Подобни статии

Top