Днес е последният срок за поправка на избирателните списъци

Изтичат срокове във връзка с местните избори, длъжностни лица дежурят в кметствата

Във връзка с изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. общинска администрация Пловдив уведомява:

До днес – 19.10.2019 г., е крайният срок, в който всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на района или до кмета на общината.

В Община Пловдив са назначени 4 бр. подвижни секционни избирателни комисии, както следва:

–         В район „Централен“;

–         В район „Южен“;

–         В район „Северен“, която ще обслужва и район „Западен“;

–         В район „Тракия“, която ще обслужва и район „Източен“.

До 21.10.2019г. е крайният срок, в който избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019г., могат да заявят да гласуват с една от образуваните вече четири подвижни  избирателни кутии. Заявленията се подават при условията на чл. 37, ал. 2 от ИК в районните администрации на Община Пловдив.

В тази връзка на 19 и 20 октомври (събота и неделя) от 8.30 ч. до 17.15 ч.в районните администрации на Община Пловдив са осигурени дежурства на длъжностни лица.

Подобни статии

Top