Днес изтича крайният срок за участие в следващото класиране за прием в яслите и детските градини

73 свободни места разкриват в ДГ „Елица“ с втори адрес ул. „Орфей“ №10

Днес – 14 септември (до 23:59 ч.), е крайният срок за подаване на заявления за участие в следващото класиране за прием на все още незаписаните в детска градина или детска ясла деца.

Това е и срокът, към който всички данни в подадените заявления следва да са актуални. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят трябва да актуализира данните. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Резултатите от класирането ще бъдат ясни към 9:00 часа на 16.09.2021 г.

Обявените свободни места са общо 688, като най-много са за яслените групи – 298. За първа възрастова група местата са 168, за втора – 74, за трета подготвителна група – 49.  Свободните места за четвърта подготвителна група са 99.

Най-много обявени свободни места има за следните детски градини и ясли:

– 73 свободни места разкриват в ДГ „Елица“ с втори адрес ул. „Орфей“ №10 в район „Западен“. След направения основен ремонт, там ще бъдат сформирани две нови яслени групи (36 места), една първа възрастова (18 места) и една втора възрастова група (19 места).

– ДЯ „Веселушка“ – 70 места за яслена възраст; ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“ – в район „Източен“;

– ДГ „Перуника“- район „Централен“ – сградата е след основен ремонт, с плувен басейн, физкултурен салон и нови детски площадки. Тя отвори врати за новата учебна година;

– ДГ „Люляк“ с трети адрес ул. „Теодосий Търновски“ №7 в район „Централен“;

–  ДГ „Захарно петле“, ДГ „Весела“ и ДЯ „Мечо пух“ в район „Северен“;

– ДГ „Д-р Е. Бороу“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, вход А, Б, В, Г и   ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес блок №50, вход В, Г  в район „Тракия“;

– ДЯ „Патиланци“ и ДГ „Зорница“ в район „Южен“;

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.

Подобни статии

Top