До 500 хиляди лева глоба за миризма на хартия в Стамболийски

Контролът от РИОСВ – Пловдив на обекта ще продължи

РИОСВ – Пловдив извърши проверки по сигнали от жители на Стамболийски и  Пловдив, свързани с усетени неприятни миризми на територията на двата града, присъщи за производствения процес на завода за хартия в Стамболийски.

Експертите констатираха, че в района на сградата на общинската администрация и пред читалището в Стамболийски има миризма, характерна за работния процес на предприятието за хартия.

Производството на завода попада в категориите дейности, изброени в Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

На дружеството е издадено комплексно разрешително през 2009 г. Съгласно условие в него, притежателят му трябва да извършва всички дейности по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на работната площадка.

За установената при проверката характерна миризма от производството на завода, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Предвидените в екологичното законодателство санкции за нарушения на условия в комплексно разрешително са в размер от 10 000 до 500 000 лв.

Контролът от РИОСВ – Пловдив на обекта ще продължи.

 

Подобни статии

Top