До края на деня се приемат заявления за хуманно отношение към птиците

Крайният срок е днес. Стопаните ще могат да разчитат на 34 560 000 лева

Приемът на заявления за хуманно отношение към птиците изтича днес, съобщават от  ДФ „Земеделие“. Документи се приемат в областните дирекции на фонда, а изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 година е 34 560 000 лева. Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери; пуйки за угояване; гъски и патици (до 12-та седмица).

Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт (прилага се само за родители всички видове).
  • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.) – прилага се само за бройлери.

Подобни статии

Top