До утре вечер приемат номинации за „Награда Пловдив“

78 са предложенията, внесени до 15 април

Общо 78 са предложенията, внесени в периода 1-15 април, за номиниране на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за удостояване с „Награда Пловдив“ за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2019 година, или за цялостен принос.

Активността на пловдивчани тази година е голяма, отчита се и засилен интерес към новата категория за удостояване със Специалната награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата, която е въведена за първи път.

Във връзка с продължаващи запитвания от желаещи да внесат предложения за номиниране, които не са успели да се вместят в срока, поради трудности, свързани с обявеното извънредно положение – работа от вкъщи, невъзможност да окомплектоват предложението си с нужните приложения и др. отдел „Култура, археология и културно наследство“ реши да удължи срока за внасяне, при същите условия, до утре – 22 април 2020 г. , сряда, 17.00 часа.

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в електронен вид на e-mail адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“: culture@plovdiv.bg

В случай, че има приложения, които не могат да бъдат изпратени на електронна поща, същите следва да бъдат входирани в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 17.00 часа, утре.

Документите – Приложение №1 и Приложение №2 и Статута могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg ( при отваряне на началната страница, ще видите долу в ляво на банер лентата с надпис „Награда Пловдив“)

Top