Доброволците на „Пловдив 112“ в огромна помощ за Общината

Екипите доставят храна и лекарства на хора в карантина, на които няма кой да им съдейства или помогне

Огромно е участието на доброволците от доброволно формирование „Пловдив 112“ по отношение на логистиката и прилагане на  конкретните мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID 19. Екипите доставят храна и лекарства на хора в карантина, на които няма кой да им съдейства или помогне. Това стана ясно от днешния онлайн брифинг, воден от заместник-кмета Анести Тимчев с участието на директора на БЧК-Пловдив Таня Георгиева и Георги Влайков – ръководител на формированието.

Доброволците допълват дейността на Българския червен кръст за подкрепа и грижа за самотни възрастни хора или такива в затруднено положение. ДФ „Пловдив 112“ е създадено през 2013 година и до момента десетки да случаите, които са помагали за преодоляване на различни кризи и бедствия – наводнения, пожари, разрушения.

„Община Пловдив разчита много на тях, както и сега – за овладяване на разпространението на COVID 19“, обясни Емил Вълков, началник на отдел „Обществен ред и управление при кризи“. Той допълни, че хората могат да разпознават екипите на формированието благодарение на отличителните знаци и картите, които носят със себе си.

Близо 10 дни продължава кампанията на Община Пловдив по набирането на доброволци, които да подпомогнат като цяло работата и прилагане на мерките за ограничаване на коронавируса. Ако някой иска да участва, то трябва да отговаря на следните изисквания – да е от 18 до 50 години, да е здрави без придружаващи  хронични заболявания. Одобрените хора преминават през предварителен инструктаж и след това, заедно с екип на ДФ „112“ обикалят и съдействат на хората в нужда.

Подобни статии

Top