Докторант на ПУ „Паисий Хилендарски" с публична лекция за връзката на науката с индустрията - DC news

Докторант на ПУ „Паисий Хилендарски“ с публична лекция за връзката на науката с индустрията

Събитието е част от програмата „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Докторант Венелин Петров ще изнесе утре, 11 май 2022 г., от 16:00 часа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ публична лекция на тема: „Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма“. Организатор на събитието е Центърът за високи постижения „Жан Моне“ към висшето училище.

Лекцията поставя под въпрос академично базирания технологичен трансфер като адекватна иновационна парадигма за регионално икономическо развитие.  За тази цел ще бъдат представени множество аргументи и данни за теоретична и емпирична несъстоятелност на подобен род инициативи. Критично ще бъдат разгледани основните концепции и теоретични модели, които аргументират политиките по „укрепване връзките наука – индустрия“, превръщане на висшите училища в „предприемачески или трето поколение университети“, създаване на „технологично трансферни офиси“, стартиране на „академични спин-офф фирми“ и т.н. Авторът защитава тезата, че подобен род политиките се базират на един крайно селективен и често погрешен прочит на американската иновационна система от края на миналия и началото на този век.

Публичната лекция ще бъде достъпна чрез онлайн връзка на адрес: https://us02web.zoom.us/j/83252889177?pwd=NS9SVnhZUlBUWGJScmlhaU5WbFJJdz09, Meeting ID: 832 5288 9177, Passcode: 672681. След презентацията на лектора ще бъдат отделени 30 минути за дискусия, съобщиха организаторите.

С цикъла публични лекции: „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“, екипът на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ цели да подпомогне учените и студентите в ПУ и останалите висши училища в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за преподаватели и студенти от останалите пловдивски университети.

ЗА ЛЕКТОРА

Венелин Петров е бакалавър по социология, магистър по управление на иновациите и изследователската дейност, докторант по социология на иновациите в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Изследователските му интереси са в областта на научната, технологична и иновационна политика. Участвал е в международни и национални изследователски и приложни проекти в областта на академично базирания технологичен трансфер.

Подобни статии

Top