Доставиха новите водогрейни котли за новата топлоцентрала на EVN (ВИДЕО)

Съоръженията са на обща стойност над 2,5 млн. лева

На 21 юли 2020 г. в Отоплителна централа Юг (ОЦ Юг) на EVN Топлофикация бяха доставени двата водогрейни котли. Те са произведени в завод на фирма Роберт Бош ЕООД, направление Термотехника (дъщерно дружество на Robert Bosch GmbH Германия) и са на обща стойност над 2,5 млн. лева. Котлите бяха докарани от завода производител на място в Пловдив със специализиран транспорт (извънгабаритна транспортна техника).

Всеки от двата котела е с транспортни размери 12,8 x 4.0 x 4.3 метра. Теглото на всеки от тях е около 62 тона. Тяхното разтоварване, както и това на съпътстващата окомплектовка, се извърши с два автокрана, единият от които е с капацитет 160 тона. Монтажът на съоръженията ще бъде извършен с помощта на предварително подготвен релсов път.

Модерни съоръжения от такъв тип се монтират за първи път в България. Технологията, комбинираща котел и горелка, осигурява изключително ниски нива на вредни емисии, щадящи околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3. Тази стъпка в посока намаляване замърсяването на околната среда е водещ мотив в избора на съоръженията, следващ общата концепция на Роберт Бош и ЕVN за подобряване чистотата на въздуха.

Проектът на EVN TP включва изграждане на 5 броя нови водогрейни котли: два от тях в ОЦ Юг и три в ТЕЦ Север. Общата им мощност е 100 MW (мегавата).​ Основната роля на съоръженията е за покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. EVN Топлофикация инвестира в новите котли 23 милиона лева. Очаква се проектът да бъде завършен през 2021 г.

Подобни статии

Top