Два големи инфраструктурни ремонта започват в Асеновградско - DC news

Два големи инфраструктурни ремонта започват в Асеновградско

Ремонтните дейности по тези отсечки са дълго чакани.

Започват ремонти по различни пътни участъци на територията на община Асеновград. Договорите за извършването на ремонтните дейности са сключени през октомври 2019 г., но сега стартира реалното им изпълнение.

По първия предстои ремонт на пътя Плодовитово – Първомай – Асеновград (от км 12+496 до км 40+169). Съгласно договора, се предвижда подмяна на пътната конструкция, посредством студено рециклиране и нови асфалтобетонови пластове. Ще се сменят бордюрите в населените места по трасето. Планирано е профилиране на банкети, сигнализация и ремонт на пътните съоръжения в участъка. Ще се поставят еластични предпазни огради (мантинели), пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Вторият договор, по който започна изпълнение, е за ремонт на пътя Садово – Асеновград (от км 0+000 до км 14+613). Тук се предвижда подмяна на пътната конструкция посредством студено рециклиране и полагане на нови пластове асфалт. Ще бъдат сменени бордюрите в населените места и ще се поставят пътни знаци по трасето. Предвидено е и профилиране на банкети, монтаж на еластични предпазни огради (мантинели), направа на нова хоризонтална и вертикална пътна сигнализация и ремонт на пътните съоръжения в участъка.

Към настоящия момент вече са стартирали дейности по разчистване на сервитута в двата гореспоменати пътни участъка, като засега не се налага въвеждане на временна реорганизация на движението чрез отбиване на превозните средства по обходни маршрути.

Подобни статии

Top