Двама младши следователи встъпиха в длъжност в Окръжен следствен отдел – Пловдив

Младши магистратите са назначени след спечелен конкурс

Две дами попълниха състава на Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив. В длъжност „младши следовател“ встъпиха Александра Ножарова и Диана Георгиева. Те положиха тържествена клетва и подписаха клетвен лист, съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от Закона за съдебната власт, в присъствието на Румен Попов, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Чавдар Киров, завеждащ „Окръжен следствен отдел“ към Окръжна прокуратура – Пловдив, и на колегите си.

Младши магистратите са назначени от Прокурорската колегия на ВСС по обявен конкурс и след преминат деветмесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието в гр. София.

Александра Ножарова е завършила „Право“ в ТУ в гр. Варна. Работила е 12 години като разследващ полицай и старши разследващ полицай в 4 и 5 РУ на МВР към ОД на МВР – Пловдив.

Диана Георгиева е завършила право в ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Пловдив през 2014 г. Работила е като адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив.

Колегите им пожелаха успешна реализация в професията на следовател.

Подобни статии

Top