Двама нови съдии встъпиха в длъжност в Районен съд – Пловдив

Досега са били младши съдии в Окръжния съд

На общо събрание на съдиите при Районен съд Пловдив Катя Боева и Иван Бекяров тържествено встъпиха в длъжност „съдия”, в изпълнение на решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Те бяха приветствани от председателя на Районния съд Иван Калибацев.

Гости на събранието бяха госпожа Славка Димитрова – зам.-председател на Окръжен съд – Пловдив, и госпожа Румяна Андреева – зам.-председател на Окръжен съд – Пловдив.

Двамата нови съдии в Районния съд са завършили право в ПУ „Паисий Хилендарски“.  Досега Катя Боева е била младши съдия в Окръжен съд – Пловдив,  преди това е работила няколко месеца като адвокат. Иван Бекяров е работил като съдебен помощник в Апелативен съд – Пловдив, след което е бил младши съдия в Окръжен съд – Пловдив.

 

Подобни статии

Top