Две асеновградски училища със статут „иновативни“

Програмата позволява обмяна на опит между училища от различни градове

Две учебни заведения от община Асеновград са одобрени по проект „Иновативни училища“. Програмата позволява обмяна на добри практики и опит между ученици от различни градове. СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Асеновград е кандидатствало за учебната 2021 г./2022 г. Одобрено е за две иновативни паралелки. Школото ще работи по проекта за четвърта поредна година. Участие в инициативата ще вземат ученици от две паралелки – една в VIII клас с професия „Екскурзовод“ по предмет Английски език и друга – в V клас по „История и цивилизации“ – разширена подготовка.

В основата на иновацията, която прилага СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ са въвеждането на нови методи на преподаване. По време на учебната година, учениците използват технологичен работен инструментариум от онлайн приложения и платформи, с помощта на които изработват готови крайни продукти, като електронни книжки, списания и тематични проекти. Възпитаниците на учебното заведение работят индивидуално, групово и в екипи. По този начин те развиват основни умения в XXI век, като колаборация, комуникация, креативност и критично мислене. Учителите, които преподават в тези паралелки, се обединяват в така наречените „професионални учебни общности“ (ПУО). Това им дава възможност да работят по нов, съвременен и иновативен начин. Основните дейности се определят въз основа на спецификата на отделните паралелки, като общото за V и VIII клас са изнасянето на открити интегрирани уроци по време на учебната година.

Другото одобрено учебно заведение е ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – село Боянци.

Учебното заведение е получило за първи път възможността да работи по програмата през учебната 2020 г./2021 г. Иновационният проект, който училището изпълнява, носи името „Дигитална математика“. Продължителността е четири години, а целевата група е една паралелка от I клас.  Общо 13 първокласници и един педагогически специалист са включени в иновацията. Целите, които си поставя ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, са различни. Сред тях са повишаване учебните постижения по математика, креативността и мотивацията за учене; формиране на критическо мислене и умения, които спомагат за учене през целия живот; интензивно използване на електронни ресурси; работа с блокчета за математическо моделиране, за решаване на задачи, за придвижване на герои, за решаване на нестандартни задачи. Една от приоритетните цели е реализиране на нестандартни решения, свързани със събиране и изваждане на числа, намиране на обиколка, решаване на логически задачи и на такива, за математическо моделиране. Първокласниците се учат и как да изградят умения за споделяне на лично постижение в социалната мрежа и други.

Припомняме, че правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021 г./2022 г. Той включва точно 510 учебни заведения от 137 общини в 28 области. Общо 73 училища получават статут на иновативни за първи път.

Подобни статии

Top