Две министерства със спешни мерки, за да не спрат тока на УМБАЛ Пловдив

Пращат пари на болницата да плати половината задължения

Във връзка със съобщението от електроразпределителното дружество, че търговец на свободния пазар поиска “Електроразпределение Юг” да изключи захранването на “УМБАЛ-Пловдив” АД на 9 юли за натрупани задължения за електроенергия” от болницата информират, че ръководството на лечебното заведение е предприело всички необходими мерки, за да не допусне неприятната ситуация.

Спират тока на УМБАЛ Пловдив

Веднага са информирани Министерство на енергетиката и Министерство на здравеопазването, откъдето въпросът бе внесен в спешен порядък за разглеждане на днешното заседание на Министерски съвет.

„Имаме уверението, че определена сума ще ни бъде изпратена за погасяване на част от задъжението към търговеца на електроенергия.“, заяви изп. директор д-р Иво Мильотев.

Ръководството поддържа постоянен контакт с фирмата, доставчик на ток, с която ще води преговори остатъкът от сумата да бъде доизплатен на 25 юли, когато болницата ще получи заработените средства по договора с НЗОК.

„Ситуацията е динамична, управленският екип е във връзка с всички институции, за да не се стига до изключване тока и до нежелани последици от нея за нашите пациенти“, увери прокуристът д-р Аргир Аргиров.

Подобни статии

Top