Две първи копки по един проект в Асеновград

Стартът на строително-ремонтните дейности ще бъде даден в двете общински гимназии – „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Св. Княз Борис I“.

Първа копка за началото на проекта за облагородяване на образователната инфраструктура в Асеновград ще направи днес кметът на града д-р Емил Караиванов.

Стартът на строително-ремонтните дейности ще бъде даден в двете общински гимназии – „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Св. Княз Борис I“.

Преди това по проекта „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ ще бъде дадена и първа пресконференция.   Той е  финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Проектът предвижда изпълнение на мерки, свързани с подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини – ДГ „Надежда“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ и две училища – СУ „Св.св. Кирил и Методий“ и СУ „Св.Княз Борис I“, които са част от общинската образователна инфраструктура на. Асеновград.

Предвидени са дейности,  осигуряващи достъпна архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра, обособяване на нови озеленени пространства.

Изпълнението на проекта ще осигури намаляване на  разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове.

Проектът започна на  2 май миналата година. Той е с продължителност 30 месеца, а стойността му е  6 779 317,05 лв.

 

Подобни статии

Top