Двете палати в Международния панаир в пълна готовност да посрещнат предаването на изборите книжа - DC news

Двете палати в Международния панаир в пълна готовност да посрещнат предаването на изборите книжа

Двете палати в Международния панаир са напълно готови да посрещнат представителите

на СИК за предаване на изборните книжа. Създадена е перфектна организация от ръководствата на Районните избирателни комисии в Шеста и Трета палата.

Часове преди приключването на изборния ден главният секретар на Областна управа Пловдив Георги Янев се срещна с представители на ръководствата на 16 РИК и 17 РИК – Минка Сърнешка (секретар на 16 РИК) и Енко Найденов (зам.-председател на 17 РИК),  тъй като пряко отговаря за подготовката на изборния процес и подпомага дейността на районните избирателни комисии.

В двете палати са определени достатъчно места за изчакване, обособени са работни гишета за предаване и контрол на изборните книжа. Гарантирано е техническото и информационното обслужване. Още при влизането представителите на СИК ще получават пореден номер, за да няма хаос при предаването на документите. С указателни табели са определени вътрешни маршрути за движение в залите, така че да няма смесване на потоците от хора и да върви по-бързо работата.

Медиите също имат обособени места в залите, за да могат пряко да наблюдават и отразяват финала на изборите в двата многомандатни избирателни района.

В двете палати ще има и персонал, който ще се грижи за почистването и поддръжката на залите и санитарните помещения. Има зони с вендинг автомати, които предлагат топли и студени напитки, както и пакетирани храни.

ОД на МВР осигурява охраната и придвижването на комисиите и книжата. В панаира полицията е определила маршрути за влизане на автомобилите и автобусите, с които ще пристигат членовете на СИК,  както и местата за тяхното паркиране

Подобни статии

Top