Двудневен научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ в ПУ

ПУ „Паисий Хилендарски“ е домакин на събитието

Научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ ще се проведе на 22 и 23 октомври в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Събитието ще протече онлайн във Facebook страницата на проекта, съобщиха от висшето училище.

На 22 октомври ще се състои Първа национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“.

Във втория ден на форума, 23 октомври, се организира кръгла маса за обсъждане на възможностите за оптимизиране на винарския сектор посредством иновации. Екипът на проекта ще представи резултатите от проведено емпирично проучване.

За дискусия по проблемите са поканени представители на малки и средни предприятия от сектор Винопроизводство, представители на академичната общност, както и студенти, докторанти и млади учени.

Събитията са част от проект № КП-06-25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“, с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН.

Подобни статии

Top