Джипитата в Пловдив с декларация срещу намерения за премахване на личните лекари

Това показва непознаване на идеята и ролята на общопрактикуващия лекар в една съвременна здравна система

Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща медицина изразява своето несъгласие както с начина, така и със съдържанието на разпространяваните чрез медиите намерения за премахване на личните лекари.

Това показва непознаване на идеята и ролята на общопрактикуващия лекар в една съвременна здравна система: връзката, доверието и познаването на пациента, семейството и средата.

Ние лекуваме човека, а не само неговата болест, колкото и подробно тя да е описана в здравното му досие.

Обявените намерения предизвикват смут и възмущение сред общопрактикуващите лекари и техните пациенти. Несъмнено в първичната медицинска помощ има проблеми.

Но предложените решения противоречат на основни принципи на специалността обща медицина – дефинирани от европейските и световните организации на семейните лекари. Повече от 20 години усилия за утвърждаване на лекарите в първичната медицинска помощ ще бъдат заличени с лека ръка в поредната реформа.

Нашата организация заявява своята готовност за сътрудничество при обсъждане на различни възможности за решаването на проблемите в общата практика.

Но така също декларираме и решимост за отстояване престижа на специалността и достойнството на лекарите, които ежедневно решават здравните проблеми на хората, дали им своето доверие.

Подобни статии

Top