Единствената по рода си Конференция: Училище събира Google и “дигиталните” училища на България

Над 150 участници от цялата страна ще обменят опит и ще споделят своите технологични иновации на най-високо ниво.

Национална конференция “Училище в облака” ще се проведе в гр. Пловдив на 11 и 12 юни 2019 г. Училища от цялата страна ще споделят опит как дигитализират своите административни процеси, как премахват хартията от класните стаи и как всеки ученик и учител учи със своето електронно устройство, навсякъде и по всяко време.

Над 150 участници от цялата страна ще обменят опит и ще споделят своите технологични иновации на най-високо ниво. За пръв път в рамките на едно събитие път ще се демонстрират практики на класове, в които всеки ученик има свои Chromebook, класни стаи в облака, виртуална и добавена реалност за училища.

Във всеки български регион има училища в облака, като училищата в Пловдив са над 60, а в страната общо над 200. България е регионален лидер с над 300 сертифицирани учители по програмите за дигитални умения на Google.

Новата учебна година в 10 училища ще започне по модела 1:1, където всеки ученик има своя лаптоп-chromebook и сигурен електронен профил, като през тях се осигурява сигурен и мигновен достъп до всички учебни ресурси, домашни работи и проекти, в които ученикът участва.

Езикова гимназия ”Иван Вазов” в гр. Пловдив вече половин година работи по този модел, а през м. април 2019 г. Министърът на образованието, г-н Красимир Вълчев посети училището и прояви интерес към модела.

1 2

Подобни статии

Top